netjobs.com

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Netjobs.coms integritetspolicy/användarvillkor.

Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

FÖRMÅNER

För att kunna göra ett bra jobb tror vi det är viktigt med balans. Vi vill ge dig som anställd goda möjligheter att kunna balansera arbete med fritid och familj genom semesteravtal, friskvårdsförmåner, flextid och extra tillägg till föräldralediga.

ARBETSTID

Arbetstiden och dess förläggning skiljer sig åt mellan olika personalkategorier. Lärare har årsarbetstid medan administrativ och teknisk personal ofta har flextid.

FLEXTID

För administrativ och teknisk personal finns ett lokalt kollektivavtal om flextid.

Flexibel arbetstid innebär att du som anställd själv kan välja förläggning av arbetstiden inom flexramen och utifrån verksamhetens behov. Frihet att välja inom flextiden har dock vissa begränsningar. Flexramen är mellan kl 06:00–20:00. Fast tid är mellan kl 09:00–15:00. Lokalvårdens flexram är 05:00–17:00 med fast tid mellan klockan 06:30 och 12:30.

LEDIGHETER

På Karlstads universitet är ledigheter indelade i tre olika kategorier: semester, föräldraledighet samt annan tjänstledighet.

Antal semesterdagar du har att se fram emot:

  • 28 dagar t.o.m. det år du fyller 29 år

  • 31 dagar fr.o.m. det år du fyller 30 år

  • 35 dagar fr.o.m. det år du fyller 40 år

FÖRÄLDRAPENNINGTILLÄGG

Är du föräldraledig kan du få föräldrapenningtillägg, ett belopp som motsvarar 10 procent av daglönen. Tillägget får du för de dagar som föräldrapenning över lägsta nivån utbetalas. 

FRISKVÅRD

Karlstads universitet vill underlätta för medarbetare att vara aktiva eftersom ett aktivt liv påverkar både arbetslivet och privatlivet positivt. Universitetet skapar förutsättningar för medarbetare att främja sin egen hälsa bland annat genom att erbjuda ett generöst, brett utbud av friskvårdsförmåner.  

FRISKVÅRDSTIMME

Medarbetare erbjuds en friskvårdstimme per vecka i den mån arbetet tillåter. Friskvårdstimmen ska nyttjas någon gång under arbetsdagen.

FRISKVÅRDSBIDRAG

Medarbetare får 50 % av kostnaden subventionerad av universitetet upp till 2000 kr per kalenderår för alla aktiviteter som är godkända som friskvårdsaktivitet enligt Skatteverket.

RABATTERADE TRÄNINGSKORT

En del träningscenter erbjuder universitetsanställda rabatterade priser på sina träningskort. För att få rabatten behöver du ta med dig ett intyg som visar att du är anställd.

LUNCHPASS PÅ UNIVERSITETET

Universitetet erbjuder kostnadsfria lunchpass genom avtal med Nordic Wellness Universitetet, samt kostnadsfri gymträning morgon (05.00-09.00) och lunch (11.00-13.00).

SJUK- OCH HÄLSOVÅRD

Möjlighet att gå till läkare på betald arbetstid. Du har även möjlighet att få ersättning för läkarvård, sjukgymnastik, sjukhusvård och receptbelagda läkemedel.

Alla anställda omfattas av företagshälsovård vad gäller arbetsrelaterade besvär.

ÅRSKORT PÅ BUSS

Nu kan du som är anställd på universitetet minst ett år framöver möjlighet att köpa årskort på buss genom avdrag på din nettolön. Det innebär att du på tätortskorten betalar för 10 månader och får åka i 12 månader. Detsamma gäller för Värmlandstrafik.

PENSION

Efter ett bra och givande arbetsliv hos oss, vill vi att du även får en bra tid som pensionär. Som anställd vid Karlstads universitet omfattas du av tjänstepensionsavtalet – PA 16. Avtalet som består av flera delar kompletterar den allmänna pensionen.

LÖNEVÄXLING

Vi ger dig möjlighet att på ett förmånligt sätt att spara till kommande pension genom till exempel avsätta värdet av sparade semesterdagar till din kommande pension. Du kan också göra pensionsavsättningar löpande genom bruttolöneavdrag varje månad.

FÖRSÄKRINGAR

Som anställd på Karlstads universitet omfattas du av flera olika försäkringar, bland annat:

  • Arbetsskadeförsäkring: omfattar skada eller sjukdom som uppstått på grund av olycksfall eller som på annat sätt orsakats av arbetet.

  • Tjänstereseförsäkring: vid tjänsteresa under högst 365 dagar i följd inklusive 14 dagars semester i direkt anslutning till resan.

  • Tjänstegrupplivförsäkring: ger vid dödsfall ett ekonomiskt skydd för den försäkrades make, maka, registrerade partner, sambo och barn.

Välkommen med din ansökan! 

Bransch

Offentlig sektor

Anställda

1400

Huvudkontor

Karlstad

Adress

Norra Strandgatan 13, 652 24

Webbplats

language

Sociala medier

Missa inga jobb från Karlstads universitet

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor