netjobs.com

close
notifications_none

Bevaka sökning

Få jobb till din e-post enligt
dina sökkriterier

*Obligatoriskt fält
*Obligatoriskt fält
 
Jag har tagit del av Netjobs.coms integritetspolicy/användarvillkor.

Du trivs inte på jobbet

Om du inte längre trivs på ditt jobb så är det dags för dig att planera om din rutt.
Du ska inte tvinga dig själv att stanna kvar på jobbet om du inte trivs. Det kommer i längden gå ut över ditt mående. Det måste finnas en god balans mellan din fritid och ditt arbetsliv.

Nedan ger vi dig tips om du känner att du inte trivs på ditt jobb.

Det kan finnas många olika anledningar till varför du inte trivs på jobbet och det är såklart olika från person till person. 

Kan det vara så att du känner att jobbet kräver mer energi av dig och det på så sätt går ut över ditt privatliv? Eller att du inte trivs på grund av kollegorna? 

Varför trivs du inte längre? 

Nedan kommer vi att lista olika faktorer som du kanske känner igen dig i. 

Dina arbetsuppgifter

Du kanske inte känner att dina arbetsuppgifter bidrar till något. Det behöver inte vara att du ska rädda världen, men du kanske ändå vill känna att du tillför något. Det kan exempelvis gälla kunder, användare eller klienter. Du kanske på så sätt känner att du inte har motivationen att göra ditt arbete varje dag. 

Ett syfte måste nästan alltid finnas för att bli motiverad och driven. 

Det är också nyttigt att ha varierande arbetsuppgifter för att kunna hålla motivationen uppe. Blir arbetet för pass monotont kan du tappa intresse och du finner på så sätt arbetet tråkigt. 

Om du känner att dina arbetsuppgifter inte bidrar till något och du helt enkelt inte har någon motivation. Kan det vara bra att ta upp det med din chef och diskutera. 

Din lön 

Lönen du har kommer självklart att påverka om du är tillfredsställd eller inte. 

Känner du att din lön är för låg i förhållande till vad du har för arbetsuppgifter? 

Ta upp det på ditt nästa lönesamtal eller löneförhandling. 

Vilken lön du har beror på vad du har för jobb, utbildning och erfarenhet. 

Ledarskap

Din chefs ledarskap har en stor inverkan på din trivsel. 

Din chef ska bland annat kunna visa uppskattning, ge bra feedback, lyssna på dig om du har någon synpunkt och ha tillit till dig. 

Känner du inte att du får något av det här från din chef, kan det göra att din trivsel minskar. 

Det är viktigt att du känner dig behövd och blir uppskattad på din arbetsplats. 

Försök att prata med din chef om problemet. Men är det en större grupp som känner liknande problem, kan ni ta upp det ihop eller kontakta fackförbundet. 

Bristande utvecklingsmöjligheter

De flesta vill utvecklas på sin arbetsplats och inte stå still på samma ställe hela tiden. 

Ta reda på om det finns möjlighet till kompetensutveckling. Finns det någon möjlighet att ta några kurser eller utbildningar? Det är en stor fördel om företaget kan erbjuda dig en kurs eller utbildning som kommer att komma till användning och är givande för både dig och företaget. 

Arbetsmiljön 

Arbetsmiljön påverkar din trivsel på jobbet. Att känna en gemenskap och tillhörighet till en grupp är ytterst viktigt. 

Du ska kunna känna att det går att ta upp problem och diskutera dem med chefer eller kollegor. 

Känner du att du inte har tillit eller är bekväm med att ta upp det med chefer eller kollegor, kan ta kontakt med en HR- avdelning om en det finns. 

Osäkerhet kring jobbet 

Du kan känna dig stressad om du är osäker på om du kommer få ha kvar ditt jobb eller inte. 

Ta reda på vad det är för typ av avtal du har. Prata med din chef och red ut det, så det inte finns några oklarheter. 

De ovanstående är några exempel på faktrer som kan påverka din trivsel. 

Försök att komma till punkt med vad det är som får dig att känna så som du gör. 

Har du däremot försökt att lösa problemet och det inte blir en ändring, kanske du ska börja fundera på att byta jobb. 

Att byta jobb 

Att byta jobb kan kännas jobbigt, speciellt om det beror på att du inte trivs lika bra längre. 

Du ska som sagt arbeta i många år och det är viktigt att du trivs, du ska inte må dåligt av ditt arbete. 

Det finns många möjligheter och det är värt att testa något nytt om ditt nuvarande arbete inte gynnar dig något. 

Utbildning 

Du kanske vill byta bransch eller inriktning och behöver på så sätt utbilda dig. Kanske kan du läsa något som breddar din utbildning du redan har. Eller så vill du jobba med något helt annat och du behöver på så sätt vidareutbilda dig. Tänk efter och fundera kring vad du vill göra. 

 

Lycka till!